«Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 30 жетоқсандағы № 1141 қаулысы

Жекешелендiрудiң 2016-2020 жылдарға арналған кейбiр мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысы

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiлiп отырған:

1) Жекешелендiрудiң 2016-2020 жылдарға арналған кешендi жоспары (бұдан әрi — Кешендi жоспар);

2) Кешендi жоспарды iске асырудың нысаналы индикаторлары бекiтiлсiн.

2. Теңгерiмдiк құны республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептiк көрсеткiштiң 2500000 еселенген мөлшерiнен асатын, басым тәртiппен бәсекелес ортаға беруге жататын мемлекеттiк ұйымдар және ұлттық басқарушы холдингтердiң және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың еншiлес, тәуелдi ұйымдары (бұдан әрi — iрi ұйымдар) бойынша:

1) 1-қосымшаға сәйкес басым тәртiппен жекешелендiруге жататын республикалық меншiктегi iрi ұйымдардың тiзбесi бекiтiлсiн;

2) жергiлiктi атқарушы органдар 2-қосымшаға сәйкес басым тәртiппен бәсекелес ортаға беруге жататын коммуналдық меншiктегi iрi ұйымдардың тiзбесiн бекiтсiн;

3) ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларға 3-қосымшаға сәйкес басым тәртiппен бәсекелес ортаға беруге жататын ұлттық басқарушы холдингтердiң және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың еншiлес, тәуелдi iрi ұйымдарының тiзбесiн бекiту ұсынылсын.

3. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорына:

1) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын еншiлес, тәуелдi ұйымдардың тiзбесiн бекiту;

2) қажет болған жағдайда, стратегиялық инвесторларды тарту мақсатында 3 және 4-қосымшаларда көзделген заңды тұлғалардың акциялар пакеттерiн/қатысу үлестерiн бөлшектеудi жүзеге асыру;

3) қажет болған жағдайда, экономикалық орындылығы мақсатында 4-қосымшада көрсетiлген заңды тұлғаларды сауда-саттық жүргiзбей, қайта ұйымдастыру немесе тарату ұсынылсын.

4. Жекешелендiруге жататын республикалық меншiктегi ұйымдар, бәсекелес ортаға беруге жататын коммуналдық меншiктегi ұйымдар, ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың еншiлес, тәуелдi ұйымдары бойынша:

1) 5-қосымшаға сәйкес жекешелендiруге жататын республикалық меншiктегi ұйымдардың тiзбесi бекiтiлсiн;

2) жергiлiктi атқарушы органдар 6-қосымшаға сәйкес бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын коммуналдық меншiктегi ұйымдардың тiзбесiн бекiтсiн;

3) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық компанияларға 7-қосымшаға сәйкес бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың еншiлес, тәуелдi ұйымдарының тiзбесiн бекiту ұсынылсын.

5. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бекiтетiн Өткiзу жоспарланып отырған мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк жобаларының тiзбесiн қалыптастыру қағидаларына сәйкес 2 және 6-қосымшаларда көзделген объектiлер мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк жобаларына енгiзiлген жағдайда, жергiлiктi атқарушы органдар көрсетiлген объектiлердi мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк нысанында өткiзе алады деп айқындалсын.

6. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар (келiсiм бойынша), сондай-ақ Кешендi жоспарды орындауға жауапты мүдделi ұйымдар:

1) Кешендi жоспарды iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;

2) жыл сайын, жартыжылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша (10 шiлдеге және 10 қаңтарға қарай) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгiне Кешендi жоспардың iске асырылу барысы туралы ақпарат берсiн.

7. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi жыл сайын жартыжылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша (25 қаңтарға және 25 шiлдеге қарай) Қазақстан Республикасының Үкiметiне Кешендi жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берудi қамтамасыз етсiн.

8. 8-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

9. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары Б.Ә. Сағынтаевқа жүктелсiн.

10. Осы қаулы 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi К. Мәсiмов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1141 қаулысымен
бекiтiлген

Жекешелендiрудiң 2016-2020 жылдарға арналған кешендi жоспары

Р/с № Іс-шараның атауы Аяқтау нысаны Жауапты орындаушылар Орындау мерзімі Болжанатын шығыстар (млн. теңге) Қаржыландыру көзі
1 2 3 4 5 6 7
  1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына 1, 2, 3 және 4-қосымшаларда көрсетілген мемлекеттік меншіктегі объектілерді жекешелендіру және квазимемлекеттік сектор объектілерін бәсекелес ортаға беру
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі жанынан Жекешелендіру және квазимемлекеттік сектор активтерін бәсекелес ортаға беру жөніндегі жобалық офисті (бұдан әрі – Жобалық офис) құру және Жобалық офис туралы ережені бекіту Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі ҰЭМ, Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Қазагро» ҰБХ» АҚ 2016 жылғы қаңтар 2016 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві 2016 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві
2. Экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссияның Жобалық офистің ұсынымдарын (сату түрлері мен шарттары, сатып алушылар мен тәуелсіз консультанттарға қойылатын талаптар) қарау экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссияның хаттамасы ҰЭМ, Қаржымині, ТСУО, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Қазагро» ҰБХ» АҚ тұрақты түрде, 2016 жылдан бастап талап етілмейді  
3. Стратегиялық инвесторға жекешелендіру объектілерін тікелей атаулы сату және екі кезеңді рәсім арқылы өтетін конкурс жөнінде шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары Қаржымині, ҰХ, ҰБХ, ҰК тұрақты түрде, 2016 жылғы ақпаннан бастап талап етілмейді  
4. Тәуелсіз консультантты тарту тәртібін әзірлеу және қабылдау Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы ҰЭМ 2015 жылғы желтоқсан талап етілмейді  
5. Осы бөлімнің 1.4-тармағында көзделген тәртіпке сәйкес тәуелсіз консультанттарды тарту Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат Қаржымині, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Қазагро» ҰБХ» АҚ тұрақты түрде, 2016 жылдан бастап   республикалық бюджет және компаниялардың қаражаты
6. Тәуелсіз консультанттарды тарта отырып, мемлекеттік меншік және квазимемлекеттік сектор объектілерін сату алдындағы дайындықты жүргізу және сатуды жүзеге асыру сатып алу-сату шарттары Қаржымині, жергілікті атқарушы органдар, ҰБХ, ҰХ, ҰК тұрақты түрде, 2016 жылғы қаңтардан бастап 2016 -2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар шеңберінде: республикалық меншік бойынша 094 «Мемлекеттік активтерді басқару», 100 «Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу» кіші бағдарламасы; коммуналдық меншік бойынша 009 «Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу» республикалық және жергілікті бюджеттер
           
  2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына 5 және 6-қосымшаларда көрсетілген мемлекеттік меншіктегі объектілерді жекешелендіру
1. Жекешелендіруге және бәсекелес ортаға беруге жататын республикалық және коммуналдық меншік объектілерінің тізбесіне енгізілген мемлекеттік меншік объектілерін сату туралы шешім қабылдау республикалық меншік бойынша – Қаржыминінің бұйрығы республикалық меншік бойынша – Қаржымині тұрақты түрде, 2016 жылғы қаңтардан бастап талап етілмейді  
коммуналдық коммуналдық
меншік бойынша – жергілікті атқарушы органдардың шешімдері меншік бойынша – облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері      
2. Тиісті салалардағы уәкілетті органдардың, жергілікті атқарушы органдардың республикалық және коммуналдық меншік объектілерінің сауда-саттығы тәсілдерін таңдау, сондай-ақ оларды бәсекелес ортаға беру жөнінде ұсыныстар беруі республикалық меншік бойынша – Қаржыминіне ұсыныстар республикалық меншік бойынша –ТСУО тұрақты түрде    
коммуналдық меншік бойынша - жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар коммуналдық меншік бойынша - облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері
3. Мемлекеттік меншіктегі объектілерді сату алдындағы дайындықты ұйымдастыру және сатуды жүргізу сатып алу-сату шарты Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері тұрақты түрде    
4. Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктерін пайдалана отырып, мемлекеттік меншіктегі объектілерді беру мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты Қаржымині, ТСУО, облыстардың, Астана және Алматы тұрақты түрде, 2016 жылғы наурыздан бастап талап етілмейді  
  қалаларының әкімдері      
  3. Ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар активтерін сату алдындағы дайындық және оларды жеке секторға беру
1. Жеке меншікке беруге жататын компаниялардың тізбесін бекіту ҰБХ, ҰХ, ҰК уәкілетті органдарының шешімдері ҰБХ, ҰХ, ҰК (келісім бойынша) 2016 жылғы ақпан талап етілмейді  
2. Компаниялардың инвестициялық тартымдылығын арттыруға бағытталған оларды сату алдындағы дайындық жөніндегі іс-шараларды жүргізгеннен кейін сатуға болатын компаниялардың тізбесін қалыптастыру ҰБХ, ҰХ, ҰК уәкілетті органдарының немесе олардың еншілес ұйымдарының шешімдері ҰБХ, ҰХ, ҰК, ҰКП (келісім бойынша) 2016 жылғы ақпан талап етілмейді  
3. Бәсекелес ортаға берілетін әрбір ұйымды сату алдындағы дайындық жөніндегі жол картасын әзірлеу ҰБХ, ҰХ, ҰК уәкілетті органдарының немесе олардың еншілес ұйымдарының шешімдері ҰБХ, ҰХ, ҰК, ҰКП (келісім бойынша) тұрақты түрде, 2016 жылғы наурыздан бастап талап етілмейді  
4. Компаниялардың инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында оларды сату алдындағы дайындық жөніндегі іс-шараларды өткізу ҰБХ, ҰХ, ҰК уәкілетті органдарының ҰБХ, ҰХ, ҰК, ҰКП (келісім бойынша) тұрақты түрде, 2016 жылғы наурыздан бастап    
немесе олардың еншілес ұйымдарының шешімдері        
5. Компанияларды және олардың активтерін сауда-саттыққа шығару кестесін әзірлеу және бекіту ҰБХ, ҰХ, ҰК уәкілетті органдарының немесе олардың еншілес ұйымдарының шешімдері ҰБХ, ҰХ, ҰК, ҰКП (келісім бойынша) жыл сайын талап етілмейді  
6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің стратегиялық объектілерді иеліктен шығару туралы шешімдерін қабылдау Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары ТСУО қажеттілігіне қарай талап етілмейді  
4. Мемлекеттік меншіктің оңтайлы құрылымын қалыптастыру
1. Мемлекет қатысатын ұйымдар және ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың құрамына кіретін компаниялар жұмыс істейтін тауар нарықтарындағы бәсекелес ортаның жай-күйіне тұрақты негізде талдау мен бағалау жүргізу. Олардың осы тауар нарығында одан әрі жұмыс істеуінің орындылығы туралы ұсыныстар енгізу Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат ҰЭМ ТМРБҚК, ҰКП (келісім бойынша) жартыжылдық негізде, тұрақты түрде талап етілмейді  
2. «Кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік меншік құрылымын реформалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу Қазақстан ҰЭМ, Қаржымині, 2016 жылғы сәуір талап етілмейді  
Республикасының Заңы тұжырымдамасының жобасы ТСУО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері      
5. Ақпараттық қамтамасыз ету
1. Арнайы консультанттарды тарта отырып, Бірыңғай ақпараттық саясат шеңберінде жекешелендіру жөніндегі кең ауқымды PR-науқанды әзірлеу ИДМ бұйрығы ИДМ, Қаржымині, ҰЭМ, ТСУО, ҰБХ, ҰХ, ҰК (келісім бойынша) 2016 жылғы қаңтар   талап етілмейді, 031 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасының шеңберінде  
2. Арнайы консультанттарды тарта отырып, Бірыңғай ақпараттық саясат шеңберінде жекешелендіру жөніндегі PR-науқанды іске асыру ҰЭМ-ге ақпарат ИДМ, Қаржымині, ТСУО, ҰБХ, ҰХ, ҰК (келісім бойынша) тұрақты түрде, жартыжылдық негізде, 25 маусымға және 25 желтоқсанға қарай республикалық бюджет және холдингтердің қаражаты  
3. Ірі компаниялардың Road-show өткізу ҰЭМ-ге ақпарат ИДМ, Қаржымині, ТСУО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҰБХ, ҰХ, ҰК (келісім бойынша) тұрақты түрде, жартыжылдық негізде, 25 маусымға және 25 желтоқсанға қарай компаниялардың бюджеті  
4. Мерзімді баспасөз басылымдарында және мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында жекешелендіру объектілерін сату туралы хабарламаларды жариялау ақпараттық хабарлама республикалық меншік бойынша – Қаржымині, ҰКП (келісім бойынша); коммуналдық меншік бойынша – облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҰКП (келісім бойынша) тұрақты түрде, 2016 – 2020 жылдар 2016 – 2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар шеңберінде: республикалық меншік бойынша - 094 «Мемлекеттік активтерді басқару», 100 «Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі жұмыс және осымен байланысты дауларды реттеу»; коммуналдық меншік бойынша - 009 «Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі жұмыс және осымен байланысты дауларды реттеу»  
5. Компанияларды және олардың объектілерін (бейінді, бейінді емес) бәсекелес ортаға өткізу (өтінім беру мерзімдері, қажетті құжаттар мен өзге мәліметтер тізбесі) бойынша ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдары, компаниялардың веб-порталдары, өңірлік кәсіпкерлер палаталары және әртүрлі салалардың кәсіпкерлер қауымдастықтары арқылы жариялау және тарату ақпараттық хабарлама ҰБХ, ҰХ, ҰК, ҰКП (келісім бойынша) тұрақты түрде, 2016 – 2020 жылдар талап етілмейді  
6. Бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру жүргізу, компанияларды және олардың активтерін жеке секторға өткізу барысы туралы мақалалар жариялау бұқаралық ақпарат құралдарында мақалалар, әлеуметтік желілерде хабарламалар жариялау ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҰБХ, ҰХ, ҰК, ҰКП (келісім бойынша) тұрақты түрде, 2016 – 2020 жылдар талап етілмейді  

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

компаниялар — ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық

холдингтердiң, ұлттық компаниялардың еншiлес және

тәуелдi ұйымдары

Қаржыминi — Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

мемлекет — мемлекеттiк кәсiпорындар және мемлекет қадағалайтын

қатысатын акционерлiк қоғамдар мен жауапкершiлiгi шектеулi

ұйымдар серiктестiктер

ТСУО — тиiстi саладағы уәкiлеттi орган

ҰБХ — ұлттық басқарушы холдингтер

ҰК — ұлттық компаниялар

ҰКП — Қазақстанның Ұлттық кәсiпкерлер палатасы

ҰХ — ұлттық холдингтер

ҰЭМ — Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлiгi

ҰЭМ ТМРБКҚ — Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика

министрлiгiнiң Табиғи монополияларды реттеу және

бәсекелестiктi қорғау комитетi (Монополияға қарсы

орган)

«Самұрық- — «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлiк

Қазына» ҰӘҚ» қоғамы

АҚ

«Бәйтерек» — «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингi» акционерлiк

ҰБХ» АҚ қоғамы

«Қазагро» ҰБХ» — «Қазагро» ұлттық басқарушы холдингi» акционерлiк қоғамы

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1141 қаулысымен
бекiтiлген

Жекешелендiрудiң 2016-2020 жылдарға арналған кешендi жоспарын iске асырудың нысаналы индикаторлары

1. 2021 жылға қарай республикалық меншiктегi ұйымдардың квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiн 15%-ға қысқарту.

2. Коммуналдық меншiктегi ұйымдардың жалпы санына шаққанда олардың 5 %-ын бәсекелес ортаға беру.

1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1141 қаулысымен
бекiтiлген

Басым тәртiппен жекешелендiруге жататын республикалық меншiктегi iрi ұйымдардың тiзбесi

Р/с
Р/с
Ұйымның атауы
1 2 3
  Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
1. 1. «Апаттар медицинасы теміржол госпитальдары» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
2. 1. «СҚ-Фармация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
3. 2. «Қазмедтех» акционерлік қоғамы
4. 3. «Ұлттық ғылыми медициналық орталығы» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
5. 1. «Қазақстан ғарыш сапары» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
6. 2. «Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы» акционерлік қоғамы
7. 3. «Қазақавтожол» республикалық мемлекеттік кәсiпорны
  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
8. 1. «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығы» акционерлік қоғамы
9. 2. «Астана халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
10. 1. «Ядролық технологиялар паркі» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасының Президенті Іс Басқармасы
11. 1. «Алматы» санаторийі» акционерлік қоғамы
12. 2. «Астана қонақ үйі» акционерлік қоғамы

2-қосымша

Басым тәртiппен бәсекелес ортаға беруге жататын коммуналдық меншiктегi iрi ұйымдардың тiзбесi

Р/с № Р/с № Ұйымның атауы
1 2 3
  Қызылорда облысының әкімдігі
13 1. «Қорқыт Ата әуежайы» акционерлік қоғамы

3-қосымша

Басым тәртiппен бәсекелес ортаға беруге жататын ұлттық басқарушы холдингтердiң және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың еншiлес, тәуелдi iрi ұйымдарының тiзбесi

Р/с № Р/с № Ұйымның атауы Іске асыру тәсіл1
1 2 3 4
Квазимемлекеттік сектор ұйымдарының тізбесі
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы
14. 1. «Қазақстан Темір Жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы IPO
15. 2. «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы IPO
16. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы IPO
17. 4. «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы, оның құрамында: IPO
  1) «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» акционерлік қоғамы
  2) «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» акционерлік қоғамы
  3) Forum Muider BV («Богатырь Көмір» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі)
18. 5. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы, оның құрамында: IPO
  1) «Қазмырыш» акционерлік қоғамы
  2) «Шалкияцинк ЛТД» акционерлік қоғамы
19. 6. «Қазпошта» акционерлік қоғамы IPO
20. 7. «Эйр Астана» акционерлік қоғамы IPO
21. 8. «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы  
22. 9. «Qazag Air» акционерлік қоғамы  
23. 10. «Павлодар әуежайы» акционерлік қоғамы  
24. 11. «Ақтөбе халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы  
25. 12. «Атырау халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы  
26. 13. «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  
27. 14. «Майкаинзолото» акционерлік қоғамы  
  «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы
28. 15. KMG International N.V.  
  1) «Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, оның құрамында:  
  2) «Сұйытылған газды сақтау паркі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
29. 16. «РТИ АНПЗ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
30. 17. «Павлодар мұнайхимия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
31. 18. «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
32. 19. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, оның құрамында:  
  1) Alatau Shipping Ltd.
  2) Altai Shipping Ltd.
  3) Kazmortransflot Ltd.
  4) Kazmortransflot UK Ltd.
33. 20. «Қазақстан-Британ техникалық университеті» акционерлік қоғамы, оның құрамында:  
  1) «ҚБТУ инжинирингі және ақпараттық технологиялар институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  2) «Д.В. Сокольский атындағы жанармай, катализ және электр-химия институты» акционерлік қоғамы
  3) «А.Б. Бектұров атындағы химия ғылымдары институты» акционерлік қоғамы
34. 21. «Теңіз Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, оның құрамында:  
  1) «KAZ M-I» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
35. 22. «Урихтау Оперейтинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
36. 23. «Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» акционерлік қоғамы  
  «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
37. 24. «Қазтеміртранс» акционерлік қоғамы  
38. 25. «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамы  
39. 26. «Востокмашзавод» акционерлік қоғамы  
40. 27. «Досжан теміржолы» акционерлік қоғамы  
41. 28. «Тұлпар Тальго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
42. 29. «Локомотив құрастыру зауыты» акционерлік қоғамы  
43. 30. «Транстелеком» акционерлік қоғамы  
44. 31. «Электровоз құрастыру зауыты» акционерлік қоғамы  
45. 32. «Ақтау теңіз солтүстік терминалы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
46. 33. «Әскерилендіріліген темір жол күзеті» акционерлік қоғамы  
47. 34. «KTZE – Khorgos Gateway» акционерлік қоғамы  
  «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы
48. 35. «Astana Solar» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
49. 36. «Kazakhstan Solar Silicon» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
50. 37. «Каустик» акционерлік қоғамы  
  «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы
51. 38. «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы  
52. 39. «Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы  
53. 40. «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» акционерлік қоғамы  
54. 41. «Шығыс Қазақстан Аймақтық Энергетикалық Компания» акционерлік қоғамы, оның құрамында:  
    «Шығысэнерготрейд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
55. 42. «Алматыэнергосбыт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
56. 43. «Ақтөбе ЖЭО» акционерлік қоғамы  
57. 44. «Тегіс Мұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, оның құрамында:  
    «Маңғышлақ Мұнай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
58. 45. «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы  
59. 46. «Қазақстанның инвестициялық қоры» акционерлік қоғамының онымен үлестес, бәсекелес ортаға беруге жататын еншілес және тәуелді ұйымдары  
  1) «Досжан темір жолы» акционерлік қоғамы  
  2) «White fish of Kazakhstan» акционерлік қоғамы  
  3) «Орал Металлқұрылым және мырыштаушы зауыты» акционерлік қоғамы  
  4) «Мырзабек Алтын Тас Груп» акционерлік қоғамы  
  5) «Раннила Қазақстан» акционерлік қоғамы  
  6) «Ертіс химия-металлургия зауыты» акционерлік қоғамы  
  7) «Памс Пайп» акционерлік қоғамы  
  8) «А-КБК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
60. 47. «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы  
61. 48. «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-несиелік сақтандыру корпорациясы» акционерлік қоғамы  
  «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік холдингі
62. 49. «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» ҰК» акционерлік қоғамы  
63. 50. «ҚазАгроөнім» акционерлік қоғамы  
64. 51. «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы  
65. 52. «Қазагромаркетинг» акционерлік қоғамы  

4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1141 қаулысымен
бекiтiлген

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлiк қоғамының бәсекелес ортаға беруге ұсынылатын еншiлес, тәуелдi ұйымдарының тiзбесi

Р/с
Ұйымның атауы
1 2
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
1. «ҚМГ БӨ Барлау активтері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
2. «ҚазТрансГаз – Тбилиси» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
3. «Қазақойл – Украина» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
4. «ҚазТрансГаз – Алматы» акционерлік қоғамы
5. «ҚазМұнайГаз – сервис NS» акционерлік қоғамы
6. «ҚазМұнайГаз – Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
7. «БейнеуМұнайГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
8. «ҚазОйлМаш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
9. «АқтауОйлМаш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
10. «Ақтау мұнай құрал-жабдығы зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
11. Rompetrol France SAS
12. Rompetrol Ukraine Ltd.
13. Rompetrol Well Services S.A.
14. Rompetrol Drilling SLR
15. Rompetrol Exploration & Production
16. Rompetrol Petrochemical SRL
17. Rompetrol Logistics SRL
18. Byron Shipping LTD
19. Dyneff SAS
20. Depot Fos (DP FOS SA)
21. Depot Rhone (SPR SA)
22. DPPLN SAS
23. Dyneff Espagne SL
24. Dyneff Gas Station Network SL
25. TMP SAS
26. EPPLN SAS
27. BIONEFF SL
28. «Жамбай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
29. «Қайрат» футбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
30. «Ембіоқуорталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
31. Agat Ltd
32. Palplast S.A.
33. TH KMG Singapore Pte Ltd
34. «KMG Automation» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
35. Rominserv Valves IAIFO SRL
36. Global Security Sistem S.A.
37. Batumi Terminals Limited
38. Benon Rompetrol LLC
39. TH KazMunaiGaz A.G (Lugano)
40. TH KazMunaiGaz UK Ltd.
41. «ҚазМұнайГаз-Сервис Compass» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
42. KCP Finance B.V.
43. «ҚМГ-Сервис Грузия» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
44. Borjomi Likani International JSC
45. «Алтын Толқын» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
46. «Elite Village» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
47. «KMGEP Catering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
48. «Ләззат» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
49. Аysir Turizm ve Insaat A.S
50. TH KazMunaiGas N.V.
51. «АЗПМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
52. Intergas Finance B.V.
53. «Semurg Invest Temir Zholy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
54. «ҚазТрансГаз-Бішкек» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
55. KazMunayGas Engineering B.V.
56. Snow Leopard International Inc.
57. Snow Leopard Resources Ltd.
58. KMG Investments B.V.
59. NCTMC B.V.
60. «Каскор-Транссервис» акционерлік қоғамы
61. «Самұрық-Қазына» корпоративтік университеті» жеке мекемесі
62. «Коммерциялық телевизиялық арна» акционерлік қоғамы
63. «Астанаэнергосервис» акционерлік қоғамы
64. «Сауда-өндірістік компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Қазақстан темiр жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
65. «Көлік қызметінің орталығы» акционерлік қоғамы
66. «Ремлокомотив» акционерлік қоғамы
67. «Бас-Балхаш 2004» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
68. «Қызылорда қаласының авиатерминалы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
69. «АТБ+» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
70. «Мак-Екібастұз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
71. «Қазақстандық вагон жасау компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
72. «Temir zhol Electrification» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
73. «Ақтөбе рельсті арқалық зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
74. «Платинум Трейн Сервисез» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
75. «ҚазЭлектроПривод» бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
76. «Нұр-Жолбарыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
77. «Жолаушылар тасымалын басқарудың жедел-технологиялық орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
78. «Ремпассажирвагон-2» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
79. «М.Тынышпаев атындағы қазақ көлік және коммуникация академиясы» акционерлік қоғамы
80. «Ақмола ҚазККА колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
81. «Ақтау ҚазККА көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
82. «Ақтөбе ҚазККА көлік және коммуникация колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
83. «Шымкент ҚазККА көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
84. «Алматы ҚазККА көлік колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
85. «RailwaysEcoEnergy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
86. «ҚазККА» акционерлік қоғамы Инжинирингтік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
87. «Қазақстан ТЖ-Ансальдо СТС Италия» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
88. «KTS-Khorgos» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
89. «Росказжелдортранс» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
90. «Өңірлік форвардтық логистика» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
91. «Астық-Транс» акционерлік қоғамы
92. «Рауан Бурабай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
93. «Магистраль – Қызметі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
94. «Лизингтік жолаушылар вагон компаниясы» акционерлік қоғамы
95. «Багаж тасымалдау» акционерлік қоғамы
96. «Вагон сервис» акционерлік қоғамы
97. «Қала маңындағы тасымалдау» акционерлік қоғамы
98. «Continental Logistics» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
99. «Қамқор» жөндеу корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
100. «Есіл-жөндеу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
101. «Астана Дизель Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Қазатомөнеркәсiп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы
102. «МК «Kaz Silicon» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
103. «Реммонтажжөндеу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
104. «Қызылту» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
105. «Полихимпром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
106. «Стройхиммонтаж-ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
107. «Технохимпром-ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
108. «Тиафос» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
109. «Тиолан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
110. «Флотореагенттер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
111. «Фосфоран» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
112. «Химиялық технологиялар және инновациялар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
113. «Хлорен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
114. «Бериллиум» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
115. «Белизна-ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
116. «Поликремний» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
117. «ЭкоЭнергоМаш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
118. «Қазатомөнеркәсіп Сорбент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
119. «Қазпероксид» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
120. «Геотехносервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
121. «Қазақстан ядролық университеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
122. «Легмаш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
123. Yinglan Ulba Shine Metal Materials Co Ltd.
124. «Үлбі демалыс базасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
125. «ҮМЗ Мәдениет сарайы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
126. «Шиелі-Энергосервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
127. «Таукент-Энергосервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
128. «Қорған-Қазатомөнеркәсіп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
129. «Форшунгс-унд Фертрибсгезельшафт мбХ «КАС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130. «КТ Сирек кездесетін металл компаниясы» БК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
131. «Қазатомөнеркәсіп КҚЗ» БК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы
132. «Шелек-28» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
133. Wexler Ltd.
134. Mettlera Corporation Ltd.
135. Mersal Coal Holdings Ltd.
136. Manetas Coal Holdings Ltd.
137. Grasedol Coal Holdings Ltd.
138. Crouch Estate Ltd.
139. Alloyal Ltd.
140. Bleson Coal Holdings Ltd.
141. «Қарағандыгипрошахт және К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«KEGOC» акционерлік қоғамы
142. «КазЭнергоПровод» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
143. «Қаз-ст Инжиниринг Бастау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
144. «Астра» өнеркәсіптік құрал-жабдықтар зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
145. «ҚИ 832 автожөндеу зауыты» акционерлік қоғамы
146. «МБМ-Кировец» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
147. «Омега» акционерлік қоғамы
148. «Талес Қазақстан Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
149. «Камаз-Семей» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
150. «Батыр инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
151. «Индра Қазақстан инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
152. «ҚазИнжЭлектроникс» акционерлік қоғамы
153. «ЗИКСТО» акционерлік қоғамы
154. «Арнайы машина – Астана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
155. «Арсенал Машзауыты» БК» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
156. «SMP Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
157. «Ұлан» ашық акционерлік қоғамы
158. «№ 406 ГА Авиажөндеу зауыты» акционерлік қоғамы
159. «№ 405 Авиажөндеу зауыты» акционерлік қоғамы
«Тау-Кен Самұрық» акционерлік қоғамы
160. «ТКС-Қостанай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
161. «Тау голд коппер» БК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы
162. «Digital TV» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
163. «Online.kg» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
164. «Нұрсат» жауапкершілігі шектеулі қоғамыі
165. «Сигнум» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
166. «MaxCom» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
167. «Нұрсат+» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
168. «Нұрсат» акционерлік қоғамы
«Біріккен химия компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
169. «Самұрық» құзыреттер орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
170. «БХК-Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
171. KAPIC FZCO
172. «KazGold Reagents» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Қазпошта» акционерлік қоғамы
173. «ЭЛЕКТРОНПОСТ.KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

5-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1141 қаулысымен
бекiтiлген

Жекешелендiруге жататын республикалық меншiктегi ұйымдардың тiзбесi

Р/с
Р/с
Кәсіпорынның атауы
1 2 3
  Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
1. 1. «Арқа санаторийi» акционерлік қоғамы
2. 2. «Арман санаторийi» акционерлік қоғамы
3. 3. «Қазақстан санаторийi» акционерлік қоғамы
4. 4. «Күзет ПҚҚ» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
5. 1. «Орта медициналық және фармацевтік қызметкерлерді даярлау және қайта даярлау жөніндегі республикалық колледжі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
6. 2. «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
7. 3. «Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті» акционерлік қоғамы
8. 4. «Республикалық протездік-ортопедиялық орталық» акционерлік қоғамы
9. 5. «Мемлекеттік аннуитеттiк компания» өмiрдi сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
10.  1. Балқаш республикалық мемлекеттік қазыналық су жолдары кәсіпорны
11. 2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің «Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
12.  3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің «Мамандандырылған гравиметриялық кәсiпорын» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
13.  4. «Өнеркәсіп қауіпсіздігінің ұлттық ғылыми-техникалық орталығы» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
14. 1. «Олимп» спорт-сауықтыру орталығы» шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсiпорны
15. 2. «Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
16. 3. «Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлік қоғамы
17. 4. «Қазақстан халқының рухани даму қоры» акционерлік қоғамы
18. 5. «Баспалар Үйі» акционерлік қоғамы
19. 6. «Қазспортинвест» акционерлік қоғамы
20. 7. «Су спорты түрлерінің республикалық орталығы» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
 21. 1. «Бөбек» ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорны
22. 2. «Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғылыми-әдістемелік орталығы» акционерлік қоғамы
23. 3. «Жер қойнауын кешенді игеру проблемалары институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
24. 4. «Парасат» тәуекелді инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қоры» акционерлік қоғамы
25. 5. «Голография Kazakh – Bel» (Голография Қазақ-Бел) Қазақстан-Беларусь бірлескен кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
26. 6. «Аквамәдениетінің тәжірибелік-өнеркәсіп өндірісінің оқу-ғылыми кешені» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
27. 7. «ФитоФарм Қарағанды» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
28. 8. «Инновациялық технологиялар мен өнеркәсіп инжинирингі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
29. 9. «NurSolarAlmaty» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
 30. 1. «Қазгипроорманшар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
31. 2. «Қазақ өндірістік-жерсіндіру станциясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
32. 3. «Қапшағай уылдырық шашу-өсіру шаруашылығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
33. 4. «Майбалық балық питомнигі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
34. 5. «Петропавл балық питомнигі» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
35. 1. «Қаржы академиясы» акционерлік қоғамы
36. 2. «Оңалту және активтерді басқару компаниясы» акционерлiк қоғамы
37. 3. «Батыс Қазақстан электр тарату желісі компаниясы» акционерлік қоғамы
38. 4. «Қостанай» халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы
39. 5. «Петропавл қаласының халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы
40. 6. «Көкшетау әуекомпаниясы» акционерлік қоғамы
41. 7. «Қалалық электржелісі» акционерлік қоғамы
42. 8. «Астана-финанс» акционерлік қоғамы
43. 9. «Шымкент әуежайы» акционерлік қоғамы
44. 10. «Гэле» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
 45. 1. «Еуразия су орталығы» ғылыми-өндірістік бірлестігі» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
 46. 1. «Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
47. 1. «Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының әкімшілік ғимараттары дирекциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті
 48. 1. «Нұрсат» акционерлік қоғамы
  Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы
49. 1. «Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының Орталық клиникалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1141 қаулысымен
бекiтiлген

Бәсекелес ортаға беруге жататын коммуналдық меншiктегi ұйымдардың тiзбесi

Р/с
Р/с
Кәсіпорынның атауы
1 2 3
  Ақмола облысының әкімдігі
1. 1. Ақмола облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы жанындағы «Бурабай» спорт сарайы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
2. 2. Ақмола облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы жанындағы «Оқжетпес» футбол клубы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
3. 3. Ақмола облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы жанындағы «Спорттың ойын түрлерінен спорт клубы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
4. 4. «Тазалық» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
5. 5. Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі жанындағы «Көкше Жәрдем» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
6. 6. Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
7. 7. «Арлан» кәсіби хоккей клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
8. 8. «Степногорск-Тазалық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
9. 9. «Көкшетау Қала Кадастры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
10. 10. «Атбасар қаласының жолаушыларды тасымалдау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
11. 11. «Көкше-Қамқор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Ақтөбе облысының әкімдігі
12. 1. Ақтөбе облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Намыс» спорттың ойын түрлері клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
13. 2. «Орталық стадион» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
14. 3. «Тазалық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
15. 4. «Ақтөбе» облыстық футбол клубы» акционерлік қоғамы
16. 5. «Шамшырақ-Ақтөбе» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
17. 6. «Ақтөбе-агросервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
18. 7. «Ақтөбе Таза Қала» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Алматы облысының әкімдігі
19. 1. «Қапшағай қаласы әкімдігінің «Қапшағай қаласындағы балалар демалыс лагері» мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
20. 2. «Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Талдықорған» облыстық ипподромы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
21. 3. «Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Бесарыс» көгалдағы кәсіпқой хоккей клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
22. 4. «Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Қапшағай» кәсіпқой баскетбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
23. 5. «Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ұлттық спорт түрлерінен кәсіпқой клуб» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
24. 6. «Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Іле» кәсіпқой гандбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
25. 7. «Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Жетісу» командасының кәсіпқой футбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
26. 8. «Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Жетісу» кәсіпқой волейбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
27. 9. «Алматы облысының сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Алматыоблгеодезия» облыстық мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
28. 10. Текелі қаласы әкімдігінің «Алтын Чажа» сауықтыру лагері» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
29. 11. Іле ауданы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің «Іле көркейту» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
30. 12. Алакөл ауданы әкімдігінің «Достық» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
31. 13. «Жетісу ақпарат» медиахолдингі» акционерлік қоғамы
32. 14. «Акши-агросервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
33. 15. «Ақсу көркейту» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
34. 16. «Талдықорған Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
35. 17. «Жамбыл Саулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
36. 18. «Алматы облысының мемлекеттік-жекеменшік әріптестік өңірлік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
37. 19. «Күрделі құрылыс басқармасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
38. 20. «Дезинфекция» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
39. 21. Қарасай ауданы әкімдігінің «Таусамалы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
40. 22. «Саулет Kz» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
41. 23. «Сарқан Көркем» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
42. 24. Талғар ауданы әкімдігінің «Kaztal Saulet» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
43. 25. «Алаколь Геосаулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
44. 26. Ақсу ауданы әкімдігінің «Ақсу Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
45. 27. Алакөл ауданы әкімдігінің «Алакөл Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
46. 28. «Үшарал-Көркейту» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
47. 29. Алакөл ауданы әкімдігінің «Үйгентас» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
48. 30. Алматы облысы әкімдігінің «Алатаугаз» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
49. 31. Балқаш ауданы әкімдігінің «Балқаш Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
50. 32. Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің «Есік Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
51. 33. Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің «Шелек Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
52. 34. Жамбыл ауданы әкімдігінің «Жамбыл Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
53. 35. Жамбыл ауданы әкімдігінің «Қарғалы Су» шаруашылық жүргізу құқығындағы аудандық мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
54. 36. Іле ауданы әкімдігінің «Су және кәріз» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
55. 37. Іле ауданы әкімдігінің «Іле Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
56. 38. Қапшағай қаласы әкімдігінің «Қамқор» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
57. 39. Қапшағай қаласы әкімдігінің «Қапшағай Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
58. 40. «Тұрғын ҮКШ, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының Қарасай аудандық бөлімі» ММ-нің «Қолдау» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
59. 41. Қарасай ауданы әкімдігінің «Қарасай Су Құбыры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
60. 42. Қаратал ауданы әкімдігінің «Қаратал Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
61. 43. Кербұлақ ауданы әкімдігінің «Кербұлақ Су Құбыры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
62. 44. Кербұлақ ауданының әкімдігі аппаратының «Кербұлақ аудандық тұрғын үй-коммуналдық» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
63. 45. Көксу ауданы әкімдігінің «Көксу Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
64. 46. Райымбек ауданының «Нарынқол Су Құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
65. 47. Талғар ауданының «Су құбыры және канализация» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
66. 48. Қапшағай қаласы әкімдігінің «Қапшағай Көркейту» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
67. 49. «Таза-Талғар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
68. 50. «Көркем-Талдықорган» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
69. 51. Алматы облысының «Первомайское» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
70. 52. «Алматы облыстық ветеринариялық-санитариялық дезинфекция жасағы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
71. 53. Қарасай ауданы «Сәулет» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
72. 54. Талғар ауданы «Сәулет» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
73. 55. Еңбекшіқазақ ауданы аппаратының «Есік Геосәулет» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
74. 56. Қапшағай қаласы әкімдігінің «Қапшағай Көркейту Геосәулет» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
75. 57. Панфилов ауданы әкімдігінің «Жаркент Геосәулет» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
  Атырау облысының әкімдігі
76. 1. Қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімі жанындағы «Мұнайшы» спорт кешені» коммуналдық қазыналық мемлекеттік кәсіпорны
77. 2. Атырау облысы туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасының «Атырау барыстары» спорттық ойын түрлері бойынша облыстық командасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
78. 3. «Атырау» облыстық волейбол командасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
79. 4. Атырау облысы туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасының «Атырау» спорттың су түрлері бойынша облыстық командасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
80. 5. «Атырау облысы туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ұлттық спорт түрлерінің Атырау облыстық клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
81. 6. «Атырау облыстық геотехникалық орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
82. 7. Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
83. 8. «Атырау» спорткешені» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
84. 9. «Арнаулы автобаза» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
85. 10. «Атырау» облыстық футбол командасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
86. 11. «Тұрмыс қызмет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
87. 12. «Құрманғазы жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
88. 13. «Атырау бас жоспары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі
89. 1. Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Семей қаласының салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
90. 2. «Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Гандбол клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
91. 3. «Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Семей қаласының волейбол клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
92. 4. «Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Өскемен қаласының волейбол клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
93. 5. «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ұлттық спорт ойындарының түрлері бойынша «Тұлпар» клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
94. 6. «Көкпекті ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жанындағы ұлттық спорт түрлері бойынша «Дархан» клубы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
95. 7. «Тарбағатай аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Тұлпар» ұлттық спорт түрлері клубы мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны
96. 8. «Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Дене шынықтыру-сауықтыру кешені» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
97. 9. «Риддер қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Спорттық кешен» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
98. 10. «Өскемен қаласы әкімдігінің іс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
99. 11. «Өскемен қаласы әкімдігінің «Восток» футбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
100. 12. «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Спартак» футбол клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
101. 13. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің «Шығыс Қазақстан облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
102. 14. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық протездік-ортопедиялық орталығы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
103. 15. Аягөз ауданы әкімдігінің «Ақтоғай коммуналдық шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
104. 16. Зырян ауданы әкімдігінің көп салалы мемлекеттік коммуналдық шаруашылық кәсіпорны
105. 17. Тарбағатай ауданы әкімдігінің «Ақсуат-Тазалық» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорны
106. 18. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының «ОблШығысЖол» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
107. 19. «Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен-Тәртіп» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
108. 20. «Аягөз ауданы әкімдігінің «Аягөз жолдары» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
109. 21. «Аягөз ауданы әкімдігінің «Қалалықүйкомшарқұрылыс» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
110. 22. «Глубокое ауданының «ПриИртышье» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
111. 23. Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Тарбағатай жолдары» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
112. 24. «Өскемен қаласы әкімдігінің «Монша-кір жуу комбинаты» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
113. 25. «Ертіс» спорткешені» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
114. 26. «Өскемен-Тазалық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
115. 27. «Алакөл-Тазалық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
116. 28. «Семей-Автобекет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
117. 29. «Шығыс Қазақстан облысының өңірлік мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамы
118. 30. «Табиғат-Өскемен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
119. 31. «Шығыс-Қазақстан геотехникалық инженерлік ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
120. 32. «Шығыс Қазақстан облысының талдау және болжау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
121. 33. «Өскемен қаласындағы кадастрлық кеңсесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
122. 34. Өскемен қаласындағы «Градокадастр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
123. 35. «Шемонаиха ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Востокдорстрой» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
124. 36. «Первомайск су құбыры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
125. 37. «Шемонаиха су құбыры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
126. 38. «СпектрПлюс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
127. 39. «Балапан» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
128. 40. «Нарын» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
  Жамбыл облысының әкімдігі
129. 1. «Тараз қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Болашақ» балаларды сауықтыру лагері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
130. 2. «Тараз қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Рауан» балаларды сауықтыру лагері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
131. 3. «Жамбыл облысы әкімдігі дене шынықтыру және спорт басқармасы «Әулие-Ата» ат спорты клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
132. 4. «Жамбыл облысы әкімдігі дене шынықтыру және спорт басқармасы «Айша бибі» су добы клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
133. 5. «Жамбыл облысы әкімдігі дене шынықтыру және спорт басқармасы «Тараз» баскетбол клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
134. 6. «Жамбыл облысы әкімдігі дене шынықтыру және спорт басқармасы «Тараз» волейбол клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
135. 7. «Жамбыл облысы әкімдігі дене шынықтыру және спорт басқармасы «Жамбыл» бокс клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
136. 8. «Жасыл Ел-Тараз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
137. 9. «Жамбыл-Жылу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
138. 10. «Теміржол-Жылу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
139. 11. «Таразкоммуналкөлік» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
140. 12. «Тараз тұрғын үй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
141. 13. «Таразэнергоцентр» акционерлік қоғамы
142. 14. Мерке ауданы әкімдігінің «Таза су» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
143. 15. Сарысу ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Көгалдандыру және көріктендіру кәсіпорны» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
144. 16. Талас ауданы әкімдігінің «Авангард» кинотеатры» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
145. 17. Рысқұлов ауданы әкімдігінің «Жасыл Құлан» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
146. 18. «Жамбыл облыстық «Еңбек баннер» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
147. 19. «Жамбыл облыстық «Ақ жол» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
148. 20. «Жамбыл облыстық «Арай газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
149. 21. «Жуалы ауданы «Жаңа өмір-Новая жизнь» газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
150. 22. «Шу ауданы әкімдігінің Шу ауданы баспасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Батыс Қазақстан облысының әкімдігі
151. 1. «Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Сарыарқа» спорт клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
152. 2. «Зеленов ауданы әкімдігі мәдениет, тілдерді дамыту дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Жігер» спорт клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
153. 3. «Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің «Тұрғын үй Орал» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
154. 4. Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
155. 5. Орал қаласы әкімдігінің Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің Көп салалы мемлекеттік коммуналдық жол пайдалану кәсіпорны
156. 6. «Бөрілі ауданы әкімдігінің «Горкомхоз» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
157. 7. «Ақжайық» футбол клубы» акционерлік қоғамы
158. 8. «Ақжайық» спорт клубы» акционерлік қоғамы
159. 9. «Жайық жарығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
160. 10. «Орал Таза сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
161. 11. «Уральскгордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
162. 12. Орал қаласы әкімдігінің «Горлифт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
163. 13. Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы басқармасының «Батысагросервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
164. 14. Сырым ауданы әкімдігінің «Жымпиты-сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
165. 15. Бөкей ордасы ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Орда» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
  Қарағанды облысының әкімдігі
166. 1. «Жекпе-жек» қалалық спорттық клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
167. 2. «Саран қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Сұңқар» стадионы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
168. 3. «Спорттық сауықтыру кешені» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
169. 4. «Теміртау қаласының білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Теміртау» спорт клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
170. 5. «Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық саламатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
171. 6. «Қарағанды қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Мәдениет, демалыс саябақтары және гүлзарлар басқармасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
172. 7. «Қарағанды қалалық әкімдігінің «Қалалық жарық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
173. 8. Балқаш қаласы әкімдігінің «Балқашэнерго» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
174. 9. «Қарағанды облысы Осакаров ауданы әкімдігінің «Тазалық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
175. 10. «Қалалық автокөлік жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
176. 11. «Теміртау қаласы әкімдігінің «Шарапат» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
177. 12. «Көркейту» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
178. 13. «Жезқазған қалалық «Дидар» телерадиохабарын тарату дирекциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
179. 14. «Облыстық «Индустриальная Караганда» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
180. 15. «Облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
181. 16. «Сәтбаев қалалық «Шарайна» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
182. 17. «Аудандық «Абай-Ақиқат» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
183. 18. «Бұқар жырау аудандық «Сарыарқа газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
184. 19. «Қарқаралы» аудандық газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
185. 20. Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірі» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
186. 21. «Саран тынысы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
187. 22. «Сельский труженик» аудандық газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
188. 23. «Аудандық «Нұра» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
189. 24. «Сарыарқа газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
190. 25. «Қазыналы өңір» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
191. 26. «Шет аудандық «Шет шұғыласы» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
192. 27. «Жаңаарқа» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
193. 28. «Ақтоғай ауданы ішкі саясат бөлімінің «Тоқырауын тынысы» Ақтоғай аудандық газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
194. 29. «Шахтинск Инфо» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
195. 30. «Ұлытау-Тасбұлақ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
196. 31. «Полигон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
197. 32. «ЖезТазалық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
198. 33. «Абаттандыру» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
199. 34. «Тазалық-2020» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
200. 35. «Қарағанды Көркем» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
201. 36. «Әкімшілік ғимараттар кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
202. 37. «Шаруашылық басқармасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
203. 38. «Шахтер» футбол клубы» акционерлік қоғамы
204. 39. «Сарыарқа» хоккей клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
205. 40. «Қарағанды» волейбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
206. 41. «Тұлпар» шағын футбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
207. 42. «Қарағанды облысының аймақтық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамы
  Қостанай облысының әкімдігі
208. 1. «Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
209. 2. «Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Балаларға қосымша білім беретін өңірлік оқу-әдістемелік орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
210. 3. «Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Өңірлік техникалық және кәсіптік білім беру ғылыми-әдістемелік орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
211. 4. «Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай өңірлік дене тәрбиесі орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
212. 5. «Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық саламатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
213. 6. «Қостанай қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Қостанай қаласы әкімдігінің бассейні» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
214. 7. «Қостанай қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Қостанай қаласы әкімдігінің спорт сарайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
215. 8. Рудный қаласы әкімдігінің «Рахат» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
216. 9. Рудный қаласы әкімдігінің «Күн» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
217. 10. «Жастар бастамаларының орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
218. 11. «Тобыл» футбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
219. 12. «Тобыл» баскетбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
220. 13. «Қостанай таңы» газетінің редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
221. 14. «Маяк» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
222. 15. «Көмек-Қарасу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
223. 16. «Тазалық-2012» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
224. 17. «Жаркөл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
225. 18. «Жатақхана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
226. 19. «Арқалық азық-түлік компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
227. 20. «Аулиеколь-сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
228. 21. «Горизонт 2012» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
229. 22. «Арқа дидары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
230. 23. «Іскер-Арқалық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
231. 24. «Тазарту – Арқалық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Қызылорда облысының әкімдігі
232. 1. «Салауатты өмір салтын қалыптастыру облыстық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
233. 2. «Сырдария» балалар сауықтыру лагері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
234. 3. «Қызылорда облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Ұлттық спорт түрлері және бұқаралық сауықтыру-дене шынықтыру клубы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
235. 4. Арал қалалық шаруашылық жүргізу құқығындағы көпсалалы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
  Маңғыстау облысының әкімдігі
236. 1. «Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Жас қанат» спорт кешені» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
237. 2. «Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Каспий» кәсіптік футбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
238. 3. «Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Каспий» кәсіптік волейбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
239. 4. «Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Каспий» кәсіптік баскетбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
240. 5. «Маңғыстау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының «Маңғыстау облыстық ат спорты түрлерінің клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
241. 6. «Маңғыстау бокс клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
242. 7. «Каспий коммуналдық қызметі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
243. 8. «Тазалық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
244. 9. «Ақтау қаласы әкімдігінің «Қала жолдары» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
245. 10. «Жасыл әлем» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
246. 11. «Маңғыстау облысының өңірлік мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» акционерлік қоғамы
247. 12. «Ақтау тренинг орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
248. 13. «Маңғыстау-Медиа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
249. 14. «Бейнеу мехтранссервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
250. 15. «Мангистауагросервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Павлодар облысының әкімдігі
251. 1. Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене тәрбиесі және спорт басқармасының «Баянтау» спорт сарайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
252. 2. Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене тәрбиесі және спорт басқармасының «Астана» мұз сарайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
253. 3. «Ақсу қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақсу қаласының «Достық» стадионы» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны
254. 4. «Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Жұлдыз» стадионы» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны
255. 5. «Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Орталық стадион» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны
256. 6. «Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Шымыр» дене-шынықтыру-сауықтыру бассейні» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны
257. 7. «Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Толқын» дене шынықтыру-сауықтыру кешені» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны
258. 8. «Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Спортсервис» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны
259. 9. «Екібастұз қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Спортсервис» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
260. 10. «Павлодар облысы дене тәрбиесі және спорт басқармасының «Спорт клубы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
261. 11. «Ақсу-Коммунсервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
262. 12. «Ана тілі» орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
263. 13. «Өрлеу» көп бейінді фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
264. 14. «Қашыр ауданы әкімдігінің «Өркендеу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
265. 15. «Павлодарлифт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
266. 16. «Павлодарқалақұрылыскадастры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
267. 17. «Сапаржай Павлодар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
268. 18. Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің
    «Экибастузкоммунсервис» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
269. 19. «Экибастузлифт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
270. 20. Шарбақты ауданы әкімшілігінің «Ланта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
271. 21. «Горкомхоз-Аксу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
272. 22. «Екібастұз қаласының муниципалдық нарығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
273. 23. «Полигон» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
274. 24. «Павлодар геокарта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Солтүстiк Қазақстан облысының әкімдігі
275. 1. «Петропавл қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Тазартқыш, су тартқыш және су өткізгіш имараттары» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
276. 2. «Айыртау-Су» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
277. 3. «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Айыртау-Қамқор» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
278. 4. «Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Ленинград ауылдық округі әкімінің «Талапкер» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
279. 5. «Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы әкімдігінің «Ақжар» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
280. 6. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің «Қамқор-Аққайың» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
281. 7. Есіл ауданы әкімдігі жанындағы «Қамқор» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
282. 8. «Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы әкімдігінің «Ақ-Бұлақ» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
283. 9. «Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Жамбыл-су» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
284. 10. «Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданы әкімдігі Булаев қаласы әкімі аппаратының «Булаев қалалық су шаруашылығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
285. 11. «Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы әкімдігінің «Жігер» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
286. 12. «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімдігінің «Коммунсервис» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
287. 13. «Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудан әкімдігінің «Еңбек» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
288. 14. «Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы әкімдігінің «Тайынша Жылу» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
289. 15. «Тайынша» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
290. 16. «Алпаш» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
291. 17. «Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданы әкімдігінің «Мөлдір су» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
292. 18. «Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы әкімдігінің «Жәрдем» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
293. 19. «Петропавл қаласындағы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Коммунхоз» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
294. 20. «Солтүстік Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Олимпиада чемпионы Александр Винокуров атындағы континенталды велосипед клубы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
295. 21. «Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласы әкімдігі «Петропавл қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қызылжар оранжереясы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
296. 22. Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің «Солтүстік Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ат спорты түрлерінен облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
297. 23. «Қызылжар Ақпарат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі
298. 1. «Бәйдібек аудандық білім бөлімінің «Болашақ» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
299. 2. «Сайрам ауданы әкімдігінің «Болашақ» Сайрам балаларды сауықтыру лагері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
300. 3. «Қараспан лагері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
301. 4. «Оңтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының «Облыстық мектеп олимпиадаларын өткізу орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
302. 5. «Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
303. 6. «Оңтүстік Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Орталық су-спорт кешені» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
304. 7. «Оңтүстік Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Қыран» футбол клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
305. 8. «Темірлан» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
306. 9. «Жетісай» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
307. 10. «Төлеби ауданы әкімдігінің «Төлеби көп салалы коммуналдық шаруашылық кәсіпорны» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
308. 11. «Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Отырар-Көгалдандыру» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
309. 12. «Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің «Түркістан көгалдандыру абаттандыру» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
310. 13. «Шымкент қаласының «Спорт сарайы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
311. 14. «Шаян-Қызмет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
312. 15. «Қызмет-Сервис-Арыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
313. 16. «Шымкент жасыл қала» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
314. 17. «Түркістан қонақүйі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
315. 18. «Ордабасы» кәсіби футбол клубы» акционерлік қоғамы
316. 19 «Жардем Шаруа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Алматы қаласының әкімдігі
317. 1. Алматы қаласы білім басқармасының «Ә.Қастеев атындағы бейнелеу өнері және техникалық көркемдеу мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
318. 2. «Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Емдеу-диагностикалық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
319. 3. «Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Алматы қалалық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
320. 4. «Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Айсұлу» әйелдер хоккей клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
321. 5. «Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Халықтық-ұлттық спорт түрлері және бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
322. 6. «Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Алматы» мамандандырылған регби клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
323. 7. «Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Алматы» баскетбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
324. 8. «Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Алматы» қол добы клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
325. 9. «Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Алматы» хоккей клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
326. 10. «Алматы қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының «А. Винокуров атындағы велосипед клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
327. 11. «Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы тазалық» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
328. 12. «Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының «Ақпарат және талдау орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
329. 13. «Алматыметроқұрылыс» акционерлік қоғамы
330. 14. «Республика Сарайы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
331. 15. «Жас Отау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
332. 16. «Алматы» волейбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
333. 17. «Қайрат» футбол клубы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
334. 18. «Алматыжарнама» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
335. 19. «Global Ecological Group Almaty» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
336. 20. «Қазкинокешені» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  Астана қаласының әкімдігі
337. 1. Астана қаласы әкімдігінің «Астана» су добынан спорттық клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
338. 2. Астана қаласы әкімдігінің «Қайсар» спорт клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
339. 3. Астана қаласы әкімдігінің «Астана» регби клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
340. 4. Астана қаласы әкімдігінің «Х.С. Омаров атындағы шахмат клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
341. 5. Астана қаласы әкімдігінің «Астана батыры» жекпе-жек күрес клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
342. 6. «Астана қаласы әкімдігінің «Астана» спорттың ойын түрлері клубы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
343. 7. «Астана қаласының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Астана қаласының коммуналдық меншік қоры» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
344. 8. «Астана қаласының сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көркем-құйма комбинаты» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
345. 9. «Астана-Көгалдандыру құрылысы» акционерлік қоғамы
346. 10. «Думан» ойын – сауық орталығы» акционерлік қоғамы
347. 11. «Білім беру жүйесін ақпараттандыру орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
348. 12. «Зерде» тілдерді дамыту жөніндегі инновациялық орталық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
349. 13. «Руханият орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
350. 14. «Оқу-клиникалық орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
351. 15. «Мәдени-демалыс қызметі орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
352. 16. «Қасқыр-21 ВЕК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
353. 17. «Астана Тазалық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
354. 18. «Астана-Тазарту» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
355. 19. «Елорда асханасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
356. 20. «Дан Ай НС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
357. 21. «Бейнепрокат дирекциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
358. 22. «Әуен» дыбыс жазу студиясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
359. 23. «АҚҚБ Жаңа құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
360. 24. «Астана автомобиль өнеркәсібі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
361. 25. «Астана басжоспар» ҒЗЖИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
362. 26. «Стоматология» оқу-клиникалық орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
363. 27. «Астана қаласының ақпараттық технологиялар орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
364. 28. «Астана-Миллениум» акционерлік қоғамы
365. 29. «Акмола Дирмен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
366. 30. «Астана қалалық жарық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
367. 31. «Астана-Өрнек» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1141 қаулысымен
бекiтiлген

Бәсекелес ортаға беру ұсынылатын ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың еншiлес, тәуелдi ұйымдарының тiзбесi

Р/с № Р/с № Ұйымның атауы
1 2 3
  «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
1. 1. «Қ.Сатпаев атындағы ҚазҰТИ технопаркі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
2. 2. «Сары-Арқа технопаркі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
3. 3. «Алтай технопаркі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
4. 4. «Алгоритм» технопаркі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
5. 5. «Көлік машина жасау конструкторлық бюросы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
6. 6. «Тау кен-металлургиялық құрал-жабдық конструкторлық бюросы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
7. 7. «Мұнай газ құрал-жабдығы конструкторлық бюросы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
8. 1. «ҚазАгро Маркетинг» акционерлік қоғамы типографиясы
9. 2. «KazBeef LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
10. 3. «AgroTrade Export» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
11. 4. «AgroExport LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
12. 5. «Микрокредиттік ұйымдарды қолдау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
13. 6. «Ескелді» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
14. 7. «Энергия» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
15. 8. «Махамбет» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
16. 9. «Мұзтау Несие» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
17. 10. «Көмек» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
18. 11. «Жамбыл-Несие» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
19. 12. «Жигер-Есіл» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
20. 13. «Мырзашөл-Агро-С» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
21. 14. «Сайрам-Агро-Б» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
22. 15. «Сарыағаш-Агро» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
23. 16. «Ордабасы-Агро-Б» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
24. 17. «Отырар-Агро-Е» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Есіл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
 25. 1. «Есіл» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
26. 1. «Aktobe Steel Production» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
27. 2. «Үй құрылысы комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
28. 3. «Ақтөбетермококс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
29. 4. «Asia Agro Holding» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
30. 1. «Сервистік-дайындау орталығы «Агро-Фуд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
31. 2. «СЗЦ Көксу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
32. 3. «СЗЦ Жаркент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
33. 4. «СДО Алакөл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
34. 5. «Қойлық» сервистік-дайындау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
35. 6. «Шапағат» сервистік-дайындау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
36. 7. «Күреңбел» сервистік-дайындау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
37. 8. «Агросервис» (сервистік-дайындау орталығы) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
38. 9. «Энергия Семиречья» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
39. 10. «Алтомед» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
40. 11. «Кросс МАН» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
41. 12. «ЖетісуМикроФинанс» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
42. 13. «Қабанды Тас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
43. 14. «Каскад малых ГЭС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
44. 15. «ОтауЖетісу» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Атырау» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
45. 1. «Атырау» сервистік-дайындау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
46. 2. «Сарайшық» асыл тұқымды шаруашылық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
47. 3. «СП Первомайский» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
48. 4. «Ақжонас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
49. 5. «Ганюшкино егін өнімдері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
50. 6. «Металл Продукт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
51. 7. «Животноводческий комплекс Алга» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
52. 8. «Құрманғазы» сервистік-дайындау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
53. 9. «Атырау Агросервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
54. 1. «Жәрдем» Шығыс Қазақстан инновациялық орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
55. 2. «ОблDORкомшар» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
56. 3. «Семей» дайындау-қызмет көрсету орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
57. 4. «Актюба «Ертiс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Орал» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
58. 1. «Ел-ырысы» ауыл шаруашылығы тауарларының көтерме-бөлшек сауда базары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
59. 2. «Орал» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
60. 3. «Батыс Күнбағыс» акционерлік қоғамы
61. 4. «Licorice Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
62. 5 «Жайық-цемент» жауапкершілігі шектеулі серіктестік
63. 6. «Құрылыс құм» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
64. 7. «Нұр-Батыр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
65. 8. «EvRo-Батыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
66. 9. «Желаев құмтасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
67. 10. «Жайық-Недра» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
68. 11. «Миргород құмтасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
69. 1. «Арқа-Изобилие» бір ортадан өндірістік-бөлшек серіктестік» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
70. 1. «Мәрмәр-Тас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
71. 2. «Горно-металлургический комплекс «Аятское» акционерлік қоғамы
72. 3. «Жоғары-Тобыл балық питомнигі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
73. 4. «Лига-2010» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
74. 5. «Лисаковский Картонно-Бумажный Комплекс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
75. 1. «Агро Холдинг Байқоңыр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
76. 2. «Жаңақорған» шипажайы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
77. 3. «Қызылорда құс фабрикасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
78. 4. «Жан-Арай Жем» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
79. 5. «Арал балық өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
80. 6. «КазРос Инновация» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
81. 1. «CASPIY PRINT» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
82. 2. «Каспий» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
83. 3. «Карагантубек» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
84. 4. «Caspian Inspection Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
85. 5. «Маңғыстау» инвестициялық компаниясы» акционерлік қоғамы
86. 6. «Каспий техникалық флоты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Павлодар» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
87. 1. «Павлодар» қаржы орталығы» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
88. 2. «Күрделі құрылысты басқару-ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
89. 3. «Wind Energy Pavlodar» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
90. 4. «Иртыш-Лада» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
91. 5. «Павлодар брокерлік компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
92. 6. «Павлодаршина» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
93. 7. «Павлодар жылыжай комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Солтүстік» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы»
94. 1. «СК-Қаржы» микрокредиттік ұйым» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
95. 2. «Солтүстік» қаржы компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
96. 3. «Қызылжар ауданының сервистік-дайындау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
97. 4. «Есіл ауданының сервистік-дайындау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
98. 5. «Асық Тобыл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
99. 6. «Престиж» тігін үйі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
100. 7. «АртоСам» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
101. 8. «Наурыз-2030» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
102. 9. «Баксинское MZM» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
103. 10. «Володаровское PRP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
104. 11. «Новоишим цемент зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
105. 12. «Қызылту-ТАС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Шымкент» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
106. 1. «Тұран құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
107. 2. «Құрылыс Сапа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
108. 3. «Шымкент қалалық коммуналдық базарлары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
109. 4. «Автострой-Шымкент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
110. 5. «Иран Бақ-Оңтүстік» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
111. 1. «Жетiсу» акционерлік қоғамы
112. 2. «Бахус» акционерлік қоғамы
113. 3. «Монтажарнаулықұрылыс» компаниясы» акционерлік қоғамы
114. 4. «Құрылысконсалтинг» ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы
115. 5. «Алматы технологиялық паркі» акционерлік қоғамы
116. 6. «Іскер» акционерлік қоғамы
117. 7. «Жетісу Service Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
118. 8. «Алматы көмек» микрокредиттік ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
119. 9. «Жетісу» қонақүйі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
120. 10. «ТрансСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
121. 11. «КАЗНИПИЦВЕТМЕТ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
  «Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
122. 1. «Сапаржай-Астана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
123. 2. «Сарыарқа-Агро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
124. 3. «Целинсельмаш Астана» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
125. 4. «Астана Агро» сервистік дайындау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
126. 5. «Қазақстан-Чехия технологиялық орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
127. 6. «R.B.S. Technologies» (Р.Б.С. Технолоджис) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
128. 7. «Астау» индустриялық әлеуметтік тағам комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
129. 8. «АсАгро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2015 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1141 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзiмi

1. «Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiн және мемлекеттiк жылжымайтын мүлiк объектiлерiн оңтайландыру мәселелерi жөнiндегi комиссия құру және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерi мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi өкiмiнiң күшi жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылғы 16 сәуiрдегi № 365 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 25, 408-құжат).

2. «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң өкiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 9 сәуiрдегi № 329 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң өкiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 66-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 26, 212-құжат).

3. «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң өкiмдерiне өзгерiстер енгiзу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң өкiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 4 қыркүйектегi № 970 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң өкiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстердiң 57-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 55-56, 540-құжат).

4. «Жекешелендiрудiң 2014-2016 жылдарға арналған кешендi жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 31 наурыздағы № 280 қаулысы.

5. «Жекешелендiрудiң 2014-2016 жылдарға арналған кешендi жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 31 наурыздағы № 280 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 30 сәуiрдегi № 429 қаулысы.

6. «Жекешелендiрудiң кейбiр мәселелерi туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 31 наурыздағы № 280 қаулысына өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 2 шiлдедегi № 763 қаулысы.

7. «Жекешелендiрудiң кейбiр мәселелерi туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 31 наурыздағы № 280 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 9 қаулысы.

Құрылған күні: 14.03.2016 14:51
Жаңартылған күні: 14.03.2016 15:29
Қаралым саны: 3684

Қаз Рус Eng