Мемлекет басшысының жыл сайынғы Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарын іске асыру барысы туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртiншi өнеркәсiптiк революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкiндiктерi» Жолдауын ұйымдастыру — ақпараттық сүйемелдеу және түсiндiру мақсатында ағымдағы жылдың үшiншi тоқсанында тиiстi жұмыстар жүргiзiлдi.

Жергiлiктi мемлекеттiк органдардың басшылары мен өкiлдерi, мәслихат депутаттары, Қазақстан халқы Ассамблеясы, техникалық және гуманитарлық интеллигенция, БАҚ және т.б. қатарынан облыстық ақпараттық топтардың өңiрлiк БАҚ-тарда жария етудi қамтамасыз ете отырып, Жолдауды түсiндiру бойынша олардың мамандануы мен кәсiби қызметiнiң бағыттарын ескере отырып жұмыс ұйымдастырылды. Жергiлiктi атқарушы билiк органдарымен өзара iс-қимылда барынша тиiмдiлiкке қол жеткiзу үшiн саны 114 адамды қамтитын 10 облыстық, 208 аудандық, қалалық және ауылдық ақпараттық-насихаттау топтары құрылды, оған 1252 адам жұмылдырылған.

Өңiрлiк топтар шiлде-қыркүйек айларында 36 668 адамды қамти отырып 533 кездесу өткiздi.

Жолдаудың негiзгi ережелерiн түсiндiру бойынша жергiлiктi мемлекеттiк органдар басшыларының БАҚ-та сөз сөйлеу кестесiн орындау ұйымдастырылды. Республикалық және өңiрлiк БАҚ-та барлығы 21 мақала жарияланды.

Ақпараттық материалдарды дайындау және тарату жолымен БАҚ-қа әдiстемелiк көмек көрсетiледi, анықтамалық материалдар ретiнде Жолдаудың негiзгi басымдықтары бойынша сандық-сапалық көрсеткiштерi көрсетiлген инфографикалар әзiрленедi және БАҚ-қа орналастыру үшiн жiберiледi.

Мемлекеттiк органдар БАҚ-қа ақпараттық, анықтамалық және әдiстемелiк материалдарды жүйелi түрде ұсынады.

Есептi кезеңде экономиканы индустриаландыру (өнеркәсiптi цифрландыру, табиғи ресурстарды тиiмдi пайдалану, аграрлы секторды, көлiктi, логикалық инфрақұрылымды дамыту) туралы мемлекеттiк органдардың қызметi туралы БАҚ-тарда жариялау ұйымдастырылды.

А.ж. 10 шiлдесiнде «Акмолинская правда» газетiнде «Цифровизация в помощь экспорту», а.ж. 28 тамызында «Виртуальный «советник» агронома», а.ж. 21 тамызында «Особое внимание — новым технологиям», а.ж. 9 тамызында «Диверсификация. Плюс к эффективности пашни», а.ж. 26 шiлдесiнде «Эра «умных» технологий в АПК»; а.ж. 7 шiлдесiнде «Арқа ажары» газетiнде «Астананың азық-түлiк белдеуi ел тоқшылығының белгiсi», а.ж. 19 шiлдесiнде «Цифрлық технология — бәсекелестiктi ширатады», а.ж. 2 тамызында «Мал бағып, өнiм өндiрудi де цифрландыру — уақыт талабы», а.ж. 11 тамызында. «Тұрғын үй құрылысы қарқын алуда» мақалалары жарияланды.

Осыған ұқсас материалдар қалалық және аудандық БАҚ-да жарияланды. А.ж. 19 шiлдесiнде «Вечерний Степногорск» газетiнде «Передовые технологии. Отрасль впереди», «Ерейментау» мақалалары а.ж. 11 тамызында «Единство-начало успеха» және басқа мақалалар жарияланды.

Аталған тақырып бойынша электронды БАҚ-да бiрқатар материалдар жарияланды. А.ж. 18 шiлдесiнде «Биньюс» ақпараттық агенттiктерiнiң таспаларында «Метод точного земледелия применяют в Акмолинской области», «Кокшетау Азия» а.ж. 25 шiлдесiнде «Платформа для реализации инновационных решений запускается в Акмолинской области» материалдары жарияланды А.ж. 5 шiлдесiнде «Қазақстан-Көкшетау» телеарнасының эфирiнде «Обсуждены вопросы экспорта зерна», «В рамках Карты индустриализации реализуются 38 проектов» а.ж. 20 тамызында «Послание Елбасы. Горнодобывающий сектор — флагман национальной экономики», а.ж. 13 тамызында «Государственный архив переходит на цифровой формат», а.ж. 20 шiлдесiнде «Животноводство — основа экономики села» а.ж. 13 шiлдесiнде «Цифровые технологии — веление времени», а.ж. 2 шiлдесiнде «Акцент на внедрении инноваций в АПК» және басқа сюжеттер эфирге шықты.

Жалпы, 523 материал тiркелген, оның iшiнде электрондық БАҚ — да — 142, баспа БАҚ-да-381.

Есептi кезеңде құрылыс және ТКШ саласында цифрлық технологияларды (құрылыстың жаңа әдiстерi, инфрақұрылымды басқарудың зияткерлiк жүйелерi, «Смарт-сити» технологиялары және т.б.) қолдану бойынша мемлекеттiк органдардың қызметiн жариялау ұйымдастырылды.

А.ж. 25 шiлдесiнде«Акмолинская правда» газетiнде «Умные технологии — условие 21 века», а.ж. 25 тамызында «Крепче гранита только гранит», а.ж. 23 тамызында «Акколь становится «Smart city», а.ж. 18 тамызында «Новые технологии и экономия. Почти синонимы», а.ж. 4 тамызында «О цифровизации, энергосбережении и развитии возобновляемой энергии в сфере ЖКХ», «Арқа ажары» газетiнде а.ж. 12 шiлдесiнде «Цифрландыру — заман талабы екендiгiн айқын ұғынайық», «Знамя родины кз» газетiнде а.ж. 27 шiлдесiнде «Smart City Akkol — планы и перспективы», «Казахстансая правда» газетiнде а.ж. 23 шiлдесiнде «Время высоких технологий» мақалалары жарияланды.

Аталған тақырып бойынша электронды БАҚ-та бiрқатар материалдар жарық көрдi. «Қазақстан-Көкшетау» телеарнасының эфирiнде а.ж. 6 қыркүйегiнде «Smart city — Большие перспективы малых городов», а.ж. 22 тамызында «Послание Елбасы. Казахстан — бренд, вызывающий доверие», сюжеттер эфирге шықты. А.ж. 14 шiлдесiнде «Казахстан тудэй» ақпараттық агенттiктiң таспасында «В Целиноградском районе Акмолинской области модернизирован завод по изготовлению кирпича» және басқа мақалалар жарияланды.

Жалпы, 135 материал тiркелген, оның iшiнде электрондық БАҚ — да — 33, баспа БАҚ-да-102.

Есептi кезеңде мемлекеттiк басқару саласында тиiмдiлiктi арттыру, жемқорлықпен күрес және заңның үстемдiгi (сандық технологияларды еңгiзу, бизнестi қолдау, өңiрлердiң экономикалық өзiндiгi арттыру және т.б.) бойынша қызметтi жариялау ұйымдастырылған.

А.ж. 1 қыркүйегiнде «Акмолинская правда» газетiнде «В основе — прозрачность и открытость», а.ж. 25 тамызында «Коррупционные риски. Как с ними быть?», а.ж. 11 тамызында «Комплексный подход», а.ж. 7 тамызында «О самостоятельном бюджете местного самоуправления», а.ж. 25 тамызында «Арқа ажары» газетiнде «Сыбайлас жемқорлықпен күрес барлық мемлкеттiк қызметшiлердiң мiндетi» мақалалары жарияланды.

Аталған тақырып бойынша электронды БАҚ-да бiрқатар материалдар жарық көрдi. «Қазақстан-Көкшетау» телеарнасының эфирiнде а.ж. 3 шiлдесiнде «За коррупционные правонарушения привлечены 34 человека», «Запущен онлайн сервис регистрации автотранспорта» сюжеттерi эфирге шықты.

Осыған ұқсас материалдар қалалық және аудандық БАҚ-да жарияланды. А.ж. 10 тамызында «Знамя родины кз» газетiнде «Воспитание антикоррупционного поведения — наша общая задача», «Стабильная», а.ж. 23 тамызында «Предупреждение коррупции», «Сандыктауский край», а.ж. 24 тамызында «Концептуальные подходы по противодействию коррупции», «Жаксынский вестник», «Борьба с коррупцией — дело общее», «Маяк», а.ж. 30 тамызында «На принципах активности и самоуправления», «Вечерний Степногорск», а.ж. 9 тамызында «О самостоятельном бюджете местного самоуправления» және басқа материалдар жарияланды.

Жалпы, 465 материал тiркелген, оның iшiнде электронды БАҚ — да — 100, баспа БАҚ-да-365.

Есептi кезеңде Жолдауды жүзеге асыру барысы мен мiндеттердi түсiндiру бойынша облыстық және аудандық баспа және электронды БАҚ-да арнайы инфокестелердiң әзiрленуi мен орнатылуы қамтамасыз етiлген.

Осылайша, а.ж. 7 қыркүйегiнде «Ақкөл өмiрi» және «Знамя родины кз», а.ж 2 тамызында «Вечерний Степногорск» газетiнде және басқа да Жолдаудың негiзгi бағыттары бойынша инфографикарлар топтамасының шығуы ұйымдастырылған. Сондай-ақ инфографикалар мемлекеттiк органдардың сайттарында орналастырылған.

Ақмола облысының iшкi саясат басқармасы облыстық және аудандық баспа басылымдарына Жолдау бағыттары бойынша талдау мақалаларын орналастыруды ұйымдастырды. А.ж. 19 шiлдесiнде «Акмолинская правда» газетiнде «Сельские кооперативы. Взгляд изнутри», а.ж. 10 шiлдесiнде «Цифровизация в помощь экспорту», «Арқа ажары» газетiнде а.ж. 16 тамызында «Агроөнеркәсiптегi ақпараттық технология технология өнiмдiлiк пен өндiрiс тиiмдiлiгiн арттыру тетiгi», «Вперед», а.ж. 27 шiлдесiнде «С заботой о ветеранах» және басқа мақалалар жарияланды.

Жалпы, есептi кезеңде облыстың БАҚ-тарында 38 материал жарияланды.

Жолдаудың iске асырылу барысын талқылау үшiн «Қазақстан-Көкшетау» облыстық телеарнасында ток-шоу, интерактивтi және талдамалық бағдарламалар шеңберiнде мемлекеттiк органдар өкiлдерiнiң, сарапшылардың қатысуы қамтамасыз етiлдi. Есеп беру кезеңiнде «Әлеумет», «Экспертное мнение» бағдарламалары шеңберiнде ҚР Мемлекеттiк қызмет iстерi және сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс — қимыл агенттiгiнiң департамент басшысы М. Беспалинов, бiлiм басқармасы басшысының орынбасары В. Гамазов, ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Д. Таласбаев, мұражай директоры Қ. Мырзабек Мәлiк Ғабдуллина, «Kazakhstan Innovations» қоғамдық қорының төрайымы М. Әбiшева және басқалар қатысты. Жалпы, ток-шоу, интерактивтi және аналитикалық бағдарламалар шеңберiнде мемлекеттiк органдардың 29 өкiлi, сарапшылар қатысты.

Ақмола облысында азаматтық қоғам институттары қоғамдық-саяси процестердiң белсендi қатысушылары болып табылады.

Мәселен, үкiметтiк емес ұйымдардың басшылары, облыстық БАҚ редакторлары, облыстық мәслихат депутаттары Мемлекет басшысының Жолдауының негiзгi ережелерiн түсiндiру бойынша облыстық ақпараттық топтардың белсендi мүшелерi болып табылады

IСБ мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысы шеңберiнде 2018 жылы «Ел бiрлiгi» ҚБ «ҚР Президентi Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауының басымдылықтарын iске асыру барысын түсiндiру жөнiндегi iс-шаралар кешенiн ұйымдастыру» бойынша 1,459 мың теңгеге әлеуметтiк жобаны iске асырады.

Осы лотты iске асыру шеңберiнде 10 iс-шара( дөңгелек үстелдер,кездесулер, жиналыстар, әңгiмелер) өткiзiлдi. Оған 500-ден астам адам қатысты. БАҚ және әлеуметтiк желiлерде 35 материал жарияланды.

Жергiлiктi мемлекеттiк органдардың веб-сайттарында Жолдауды iске асыру туралы арнайы айдарлар ашылып, жұмыс iстеуде.

Құрылған күні: 07.04.2015 16:24
Жаңартылған күні: 25.10.2018 16:28
Қаралым саны: 4953
Инвесторлар үшін Call-Center
+7 (708) 717-17-75

Қаз Рус Eng